VRIJWILLIGERS

Wereldwinkel Elst zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Werken binnen de Wereldwinkel is vrijwilligerswerk, dus onbetaald. Als vrijwilliger kun je binnen de wereldwinkel verschillende taken verrichten, zoals verkopen, inkopen, prijzen, etaleren, onderhoud en inrichting winkel, onderhoudstaken en nog veel meer. Het grootste gedeelte van de vrijwilligers staat in de winkel.

Wil je vrijwilliger worden, dan kun je je aanmelden via de dienstdoende vrijwilliger in de winkel of bellen met Francien Peters (06-26743312) of Anouk van Ingen Schenau (06-38327291). Vervolgens wordt een afspraak ingepland voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvang je een informatiepakket om thuis rustig te kunnen doorlezen. Besluit je vrijwilliger te worden, dan spreken we samen tijden af waarop je wordt ingewerkt. Bij het inwerken gebruiken we een inwerkprogramma, zodat daadwerkelijk alle aspecten van het werk in de winkel aan bod komt. Na enkele dagdelen volgt meestal een gesprek met de winkelcoördinator om de ervaringen te bespreken en om te kijken welk(e) dagde(e)l(en) je wordt ingezet. Na een maand of drie kun je aangeven of je ook in een werkgroep wilt of specifieke werkzaamheden wilt gaan doen. Eén keer in het jaar wordt er een introductiecursus gegeven voor nieuwe medewerkers die de vrijwilliger ook geacht wordt te volgen over o.a. de achtergronden van de winkel en de producten die er worden verkocht.

0
Vrijwilligers in Nederland

Wat vrijwilligers doen

Veel vrijwilligers zijn vaak lid van een werkgroep:

 • Public Relations
 • Inkoop
 • Winkelpresentatie
 • Geschenkpakketten
 • Medewerkerszaken
 • Kascommissie
 • Bestuur

Wat biedt de wereldwinkel

 • Een inwerkperiode waarin beide partijen wensen en mogelijkheden kunnen bekijken
 • een enthousiaste groep om mee samen te werken
 • Mogelijkheid tot scholing
 • Jaarlijkse excursie
 • Ruimte voor ieders specifieke eigen kwaliteiten in de werkgroepen
 • Vergoeding van de gemaakte onkosten (niet woon-werkverkeer)

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal één keer per week een winkeldienst van ± 3½ uur draaien samen met een collega
 • Zo mogelijk actief zijn in één van de werkgroepen
 • Bijwonen van de vier algemene ledenvergaderingen
 • Bereidheid om zich te verdiepen in de achtergrondinformatie over wereldwinkelartikelen
 • Bereidheid tot samenwerking met anderen
 • Bereidheid om een introductiecursus te volgen
0
Vrijwilligers Elst

BESTUUR WERELDWINKEL ELST

Samenstelling/ Functies van het bestuur:
Voorzitter: Cindy Lufting
Secretaris: Albert Hogeterp
Penningmeester: Reinder Peters
Winkelcoördinator: Francien Peters
Bestuurslid: Ditje Elbertsen

De bestuursvorm van Wereldwinkel Elst is een stichting. Alle medewerkers zijn vrijwilliger in dienst van de stichting. Er zijn dus geen betaalde krachten. De organisatie is in verschillende werkgroepen onderverdeeld. Zo is er een bestuur, een inkoopgroep, een pr afdeling en natuurlijk alle winkelmedewerkers. Een vrijwilliger kan in meerdere werkgroepen actief zijn. De leden/ vrijwilligers, noch het bestuur worden betaald voor hun diensten. De Wereldwinkel Elst is geen lid van een overkoepelende organisatie, maar heeft een vrijwillig samenwerkingsverband met de Wereldwinkels in Arnhem, Oosterbeek, Renkum en Velp.